creative-english

Artista txikiak (Grupo de Euskara, 3-6 años) 

Viernes 17.30-19.30h.

Octubre a mayo.

MATRICULACIÓN ABIERTA

 

Creemos en el aprendizaje a través del juego, del compartir, del trabajo en equipo… y creemos en los beneficios de diversas técnicas artísticas en el desarrollo humano, tanto físico, como intelectual o artístico. Por ello, todos nuestros talleres partirán desde la estimulación artística, creativa e imaginativa.

Una manera divertida, amena y relajada, donde aprender y crecer en euskara. A través del método de inmersión nuestrxs hijxs tendrán un espacio donde puedan utilizar el idioma de manera natural y espontánea.

Cada tarde será diferente… Una tarde jugaremos a ser cocineros preparando  nuestras primeras recetas… otra tarde jugaremos a ser grandes arquitectos… jardineros… actores… bailarines… escultores… Todo ello desde el juego y de la mano de Erkuden de Andrés.

 

Artista txikiak (Euskaraz, 3-6 urte bitarte)

Ostiraletan, 17.30etatik 19.30etara.

Urritik maiatza bitarte.

 

Jolasean, partekatzean, lan-taldean… oinarritzen den ikaskuntzan sinisten dugu. Eta giza-garapenean teknika artistiko ezberdinek eskaintzen dituzten abantailetan ere sinisten dugu, bai arlo fisikoan eta intelektual edo artisitikoan ere. Hori dela eta, antolatuko ditugun tailer guztiak sormen, irudimen eta artistiko estimulazioatik abiatuko dira.

Euskararekin batera ikasteko eta hazteko modu lasaia eta dibertagarria. Inmertsio metodoaren bitartez gure seme-alabek hizkuntza erabiltzeko espazio bat izango dute. 

Arratsalde bakoitza ezberdina izango da… Arratsalde batean sukaldariak izatera jolastuko gara gure lehendabiziko errezetak eginez… beste arratsalde batean arkitektoak izatera jolastuko gara… lorezainak… aktoreak… dantzariak… eskultoreak… Beti jolasatik abiatuz eta hau guztia Erkuden de Andrés-en eskutik helduta.